Vil du sikkert i mål eller satser du på mirakler?
Organisationer er sammensat af mennesker og da der er ikke to mennesker der er helt ens kan der ikke være to organisationer, der er det. Alligevel baserer vi gennemførelsen af it-projekter i al for stor grad på standardiserede modeller hvor vi forsøger at sætte forskelligartede organisationer ind i nogle foruddefinerede rammer.
Samtidig peger eksperter på, at årsagen til at omtrent 80% af alle digitaliseringsprojekter ikke forløber som planlagt, er kulturel umodenhed. Vores egne undersøgelser peger endvidere i retning af manglende synkronisering mellem forretningsstrategi og it-strategi, manglende projektstyring og ikke eksisterende forandringsparathed.

Afsæt:

 • 9 ud af 10 organisationer ønsker eller er i gang med at digitalisere
  • 80% af digitaliserings projekterne forløber ikke som planlagt
  • Planlægningen er for optimistisk
  • Bruger leverandører som rådgivere og projektledere
  • Projektstyring er henlagt til dele af organisationen som ikke har den nødvendige kompetence
  • Fokus i direktionen på kortsigtede mål
 • Adfærdsforskere tilskriver baggrunden kulturel umodenhed + manglende håndtering af forandringer
  • Manglende indsigt i mulighederne – for vag ledelsesopbakning
  • Negligerer behovet for 20-30% overkapacitet ved projekter
  • Holdningsændring contra handlingsændring

På den baggrund har ARCHIMEDES i samarbejde med Corebase udviklet et koncept hvor metoder og modeller skal øge sandsynligheden for at virksomhederne få succes med deres digitalisering.

Ny tilgang til teknologiudvikling

 • Forøg omsætningen, forbedre produktiviteten, reducer it-omkostningerne – eller tag tabet så hurtigt som muligt
 • Forbered organisationen på digitalisering med handlingsændringer

Konceptet starter med en foranalyse (Digitalt sundhedstjek) af virksomheden, for at finde det modenheds niveau som er udgangspunktet for de næste forløb.

Rapporten vil vise den nuværende status og om forudsætningerne for en digital udvikling er til stede.
Tit og ofte viser det sig at virksomheden har oparbejdet IT-gæld. IT-gæld er et udtryk for at der ikke har været foretaget opgraderinger af virksomhedens kerne IT systemer.
Herved vil der på et tidspunkt komme komplikationer med integrationer til øvrige systemer, både internt og eksternt i domænet.

Ved at iværksætte en analyse af virksomhedens IT setup, vil en business case kunne påpege, om virksomhedens IT platform skal opgraderes eller om der er økonomisk gevinst i at etablere en ny og tidssvarende IT platform.

Med den teknologiske udviklingshastighed, har tidligere business cases vist, at etablering af en ny IT-platform, er det mest rentable. Her er en kort beskrivelse af en kunde case:

Webbaseret B2C virksomhed
Corebase blev inviteret til møde med adm. direktør for sparring omkring afgående it-direktør. Opgaven var bl.a. at finde en profil, der kunne føre arbejdet videre indtil et mere permanent setup kunne implementeres.

Under forberedelserne, dukkede der en anden kritisk opgave frem hvor det viste sig, at virksomheden havde en forældet egen udviklet it-platform. Helt nøjagtig var der akkumuleret 11 års it-gæld hvor man havde sparet penge på it-budgettet ved ikke at løbende at opgradere.

På baggrund heraf blev der igangsat et digitalt sundhedstjek “AS-IS og TO-BE”. Rapporten viste, at ved at etablere ny it-platform, ville man halvere it-omkostningerne og herved kunne tilbagebetale omkostningerne til projektet, indenfor 3 år. Men vigtigst af alt, man havde de nødvendige forudsætninger for at imødekomme virksomhedens vækstplaner med en væsentlig stigning i omsætning og markedsandele.

Som følge af de digitale transformationer, kunne medarbejderne arbejde 50% mere effektivt (automatiserede arbejdsgange). Udover en halvering af it-omkostningerne, kunne man tilmed reducere den øvrige organisationen med 25%.”

Konceptet er skalleret i forhold til virksomhedernes størrelse og kapacitet. Konceptet består af et ” Digitalt sundhedstjek”, forberedelses-, gennemførelses- og afslutnings fase, styret via et PMO (Projektservice kontor). Dette koncept øger sandsynligheden for at digitaliserings projekterne bliver en succes.

Corebase, via uffe@corebase.dk eller 3011 4404