For ARCHIMEDES kan rådgivning deles op i mange kategorier men umiddelbart vil der være 2 veje at begive sig ud på for virksomheden. Enten at iværksætte en digitaliserings strategi eller også at få mere ud af den nuværende IT platform “Den digitale udnyttelsesgrad”.

Tit og ofte vælger virksomheder at iværksætte opgradering og nyindkøb af systemer og applikation for at følge med den digitale udvikling.

Ofte vil en målrettet indsats for at få udnyttet den nuværende IT platform være mere økonomisk rentabel uden at kaste sig ud i de helt store forandringer.

At iværksætte topledelsens forretnings- eller digitaliserings strategi eller et IT projekt, bør ske som en koordineret indsats, for at få alle forudsætningerne på plads inden iværksættelse.

Typisk er det flere i organisationen end projektdeltagerne som bliver berørt af en digitaliserings strategi eller et IT projekt.

Få derfor styr på de forudsætninger som sandsynliggør en større succes med digitaliseringen eller IT projekter.

 • De seks vigtigste elementer er:
  • Få analyseret hvilket retning strategien skal have (Business case)
  • Få synkroniseret forretnings strategi og IT-strategi
  • Få etableret en model for gevinst realisering
  • Få overblik over den digitale udnyttelsesgrad
  • Få prioriteret projektopgaver contra drifts opgaver
  • Få etableret 20-30% overkapacitet til at indgå i projekter

En general har tidligere udtalt at “Ingen planer overlever første møde med fjenden”, hvilket historisk set er bekræftet. Oversat til nutid erstattes “fjende” med “virkeligheden”.
En af de største værdier som jeg tager med mig fra alle tidligere opgaver og projekter er at, viden og erkendelsen om at kun 20% af IT projekter vedrører teknik (hardware, software og applikationer) hvorimod at de sidste 80% ligger i organisationen/medarbejder (de “bløde” værdier og forandrings håndtering).


Henrik Oppenhejm, via hop@archimedes.dk eller 20320713