For at få succes med digitaliserings strategien og projekter, er styring af hele forløbet vigtig for at opnå de opstillede mål (Portefølje).

Forberedelse og overblik er udslagsgivende for om et projekt blive fiasko eller succes.

 • Der er specielt 4 områder som skal forberedes:
 • Projekt Initierings Dokument
 • Projekt organisationen
 • Realistisk tidsplan
 • Risiko log og mitigering

Alle i organisationen skal være informeret om de forandringer som projektet vil afføde både før, under og efter:

Involvering af ledelse og medarbejdere, direkte eller indirekte.

 • Etablere projektkontor (PMO)
 • Forberede kulturelle- og adfærds ændringer i forbindelse med digitaliseringen.
 • Synkronisere forretnings- og IT-strategi.
 • Vurdere hvilken indvirkning og impact projektet får på forretningen og IT.
 • Oplæg til projektorganisation og deltagere
 • Oplæg til projektøkonomi
 • Oplæg til risiko log
 • Forberede kommunikationsplan til organisationen.
 • Forberede opfølgning på gevinstrealisering.
 • Beskrive scope, evt. PID og BCL.
 • Forberede en plan-B ud fra risiko profil.

Henrik Oppenhejm, via hop@archimedes.dk eller 2032 0713